Ask from Student Council:Studentų atstovybė
Sveiki atvykę į Tartu universiteto studentų atstovybės interneto svetainę.
Kiekvienas Tartu universiteto studentas, būdamas studentų sąjungos narys, turi teisę dalyvauti renkant studentų atstovybės narius. Vienijanti daugiau nei 17000 narių ¨i Tartu universiteto studentų sąjunga yra did¸iausia studentų organizacija Estijoje.

Tartu universiteto studentų atstovybės u¸davinys – siekti studentų gerovės, dalyvauti tobulinant studijų procesą, rūpintis studentų socialine parama. Taip pat siekiama kurti aktyvią kultūrinę aplinką, puoselėti studenti¨ką kultūrą, kad kiekvienas studentas įgytų geriausia, ką jam gali suteikti universitetas.

Siekiant kuo efektyviau įgyvendinti ¨iuos tikslus, de¨imt atrinktų studentų atstovų dalyvauja auk¨tosios mokyklos valdymo organuose – universiteto taryboje ir tarybos komitetuose. Kartu Tartu universiteto studentų atstovybė yra Estijos studentų sąjungos, vadinamos EÜL (Eesti Üliõpilaskondade Liit) ir atstovaujančios studentų interesams valstybiniu lygmeniu, narė.


Galerija: www.tyye.ee/galerii


Atstovybėje suteiksime reikiamos informacijos, padėsime i¨spręsti kilusias problemas, patarsime. Ateikite, klauskite, siūlykite. Mums rūpi Jūsų problemos. Mums svarbi Jūsų nuomonė. Mums reikia Jūsų idėjų.

Čia esate laukiamas kiekvienas – tiek ie¨kantis atsakymų į svarbius klausimus, tiek turintis idėjų ir ry¸to jas įgyvendinti.

 
Copyright © 2008 Student Council of the University of Tartu