Ask from Student Council:Studentrådet
Välkommen till hemsidan för Studentrådet vid Tartu Universitet!
Varje student vid Universitetet är medlem i Studenkåren, och har rätt att delta i valet av kårens representativa organ - Studentrådet. Med mer än 17 000 medlemmar, är denna studentkår den största studentorganisationen i Estland.

Studentrådet är mycket hängivet till att säkerställa studenternas väl och arbetar för att genomföra förbättringar i studiereglementen. Vi arbetar även för att studenterna ska få ett bättre ekonomiskt och socialt stöd vid svårigheter som kan uppstå. Rådet organiserar också olika evenemang för att skapa en aktiv kulturell miljö, så att varje student får ut så mycket som möjligt av studietiden i Tartu.

För att nå dessa mål finns det 10 valda studenter i Studentrådet, och i dess kommittéer. Rådet är även medlem i paraplyorganisationen för alla Estlands studentkårer, EÜL, som representerar studenter på den statliga nivån.

Studentrådet erbjuder rådgivning, information och försöker


Galleri: www.tyye.ee/galerii


finna lösningar på problem som studenter kan komma att möta.

Kontakta oss gärna om du har några frågor, eller kom och stöd vårt arbete och testa dina idéer.

 
Copyright © 2008 Student Council of the University of Tartu